Identifikace

Schopnost rozpoznat magický objekt a jeho schopnosti (Číst si jeho popisek) i bez znalosti konkrétního receptu. K použití je zapotřebí změněného stavu vnímání skrze patřičné lektvary.