Identifikace

Schopnost rozpoznat alchymistický výrobek a jeho schopnosti i bez znalosti konkrétního receptu. Bez této dovednosti je možné zkoušet a experimentovat s mícháním neznámých kombinací ale efekt je neznámý, dokud nebude na někom nebo něčem otestován. Tato dovednost je vždy svázána s konkrétním druhem výrobku. Pro každý z nich se pak počítá jako dovednost zvláště. Identifikaci je zapotřebí provádět v laboratoři.

1: Schopnost rozeznávat lektvary nebo amulety prvního stupně.

2: Schopnost rozeznávat lektvary nebo amulety druhého stupně.

3: Schopnost rozeznávat lektvary nebo amulety třetího stupně.

4: Schopnost rozeznávat Mutageny nebo Artefakty.