Transmutace

Schopnost z esencí získat pátý element – chaos a získávat tak magickou energii.

V základních podmínkách lze vydestilovat jednu energii z 8 jednotek elementů. Lze vylepšit pomocí transmutační aparatury I. nebo II.