Extrakce

Schopnost získávat suroviny ze zvířat a netvorů. Platí ovšem pouze pro netvory a zvířata, která zná. Má-li tedy postava extrakci na druhém stupni, znalost netvorů na druhém stupni ale zoologii na prvním, pak zvířata bude moci extrahovat pouze obyčejná.

1: Schopnost extrahovat běžné nestvůry a obyčejná zvířata.

2: Schopnost extrahovat neobvyklé nestvůry a cizokrajná zvířata.

3: Schopnost extrahovat vzácné nebo magické nestvůry a zvířata.