Stabilizace

Lektvary třetí úrovně vyžadují odstínění vnějších vlivů při výrobě. Alchymista s touto dovedností ovládá očišťovací obřad pro odstranění magických vlivů z místa a umí ovládat Infuzní aparaturu. Lektvar je pak uložen do speciálně upravených - izolovaných flakonků.