Talismany

Za pomoci drahých kovů, kamenů a vzácných surovin je s pomocí magie člověk ovládající tuto dovednost schopen vytvářet očarované amulety a talismany, chránící před magií či zraněním či s uzavřeným kouzlem. Talismany, není li řečeno jinak, jsou obecně na jedno použití – pak je nutné je dobít.

1: Dokáže vyrábět talismany první úrovně.

2: Dokáže vyrábět talismany druhé úrovně.

3: Dokáže vyrábět talismany třetí úrovně.